Start groep 2 programma zelfreflectie voor bestuurders

Start groep 2 programma zelfreflectie voor bestuurders

Start groep 2 programma zelfreflectie voor bestuurders

Datum: 04-04-2018

Programma zelfreflectie voor bestuurders / start groep 2 

Setting: diepe zelfreflectie, persoonlijk leiderschap en intervisie.

In een inspirerende samenwerking met ONYX4people en Jan Moen organiseren we de tweede groep van het programma zelfreflectie voor bestuurders.

Het intervisie en zelfreflectie-programma voor bestuurders brengt u in contact met collega’s rond thema’s als: governance, management, macht en persoonlijk leiderschap.

“Ervaring leert dat er zo interessante en verrassende leerpunten ontstaan om het effectief leiderschap van de bestuurder te vergroten”, prof. dr. Jan Moen.

Inhoud programma

Het 7 daagse programma, dat plaatsvindt in centrale locaties in het land, omvat:

 • Indringende inleidingen door topprofessionals op de genoemde thema’s
 • 3 x 2 dagen en 1 dag waar intervisie centraal staat
 • Uw eigen profielrapport, inclusief 360-graden feedback
 • Persoonlijke coaching
 • Een eigen Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) voor uw verdere leiderschapsontwikkeling
 • Toegang tot een aanvullend netwerk voor kennis- en ervaringsuitwisseling
 • 2 boeken en diverse hand-outs om na te lezen en te gebruiken bij de uitvoering van uw POP (Boek “Hectiek in de bestuurskamer” en Boek “Kleur bekennen”)

U krijgt antwoorden op thema’s als

 • Wat overheerst in mijn denk- en gedragsrepertoire, wat drijft mij?
 • Hoe reageer ik op feedback?
 • Hoe zit het met mijn communicatieve kwaliteiten?
 • Hoe ga ik om met governance en mijn RvT/RvC?
 • Hoe stel ik een winnend MT samen, op welke manier leg ik verbinding?
 • Hoe ga ik om met macht, hoe blijf ik in control?

Voor wie?

 • Bestuurders/eindverantwoordelijken.
 • Semipublieke sector: gezondheidszorg, wonen, welzijn, onderwijs.
 • Een groep van minimaal 10 en maximaal 12 deelnemers.
 • Intake: kandidaten worden persoonlijk benaderd en vooraf gesproken. Bij de samenstelling van de groep zorgen we ervoor dat er geen concurrerende of zakelijk conflicterende belangen binnen een groep voorkomen.

In het intervisie- en zelfreflectieprogramma bouwt u een krachtig en persoonlijk leiderschap op. ONYX begeleiders helpen u om de feedback te organiseren en te duiden. Zij counselen en coachen u. U krijgt niet de antwoorden die u het liefst hoort, maar inzicht in uw blinde vlekken, valkuilen en dilemma’s. En we wijzen u op uw kracht en potentie en leren u te reflecteren en ontwikkelen. Dit alles in een veilige setting; u bent in vertrouwelijk gesprek met ervaringsdeskundige begeleiders en inleiders. En u leert samen met uw groepsgenoten in het programma.

Op deze wijze voldoet u aan de zware eisen die aan een bestuurder gesteld worden, als het gaat om effectief leiderschap (denk bijv. ook aan accreditatie vanuit de NVZD).

Aanpak

Besturen is een lastige, complexe, maar ook inspannende bezigheid. Het vergt veel van u. Als leidinggevende fungeert u in een beweeglijk en dynamisch krachtenveld waar u niet alleen coach bent, maar ook scheidsrechter, competitieleider, een van de spelers op het veld of boegbeeld van de organisatie.

Tijdens dit programma wordt u een confronterende en leerzame spiegel voorgehouden. De oplossing voor effectief leiderschap ligt in uzelf. Als u zich bewust bent van uw handelingen, leert u het elke volgende keer beter te doen. Effectieve bestuurders besteden blijvend tijd aan reflectie.

Het programma combineert diverse leervormen. Het is praktijkgericht en interactief door georganiseerde reflectie op uw actuele casuïstiek. Behalve dat u deelneemt aan intervisie, wordt u gecoacht en gecounseld en krijgt u indringende en prikkelende inzichten aangereikt over uzelf en uw context.

De intervisie fungeert als het ware als de kleedkamer waar u met uw collega’s ervaringen, gevoelens en gedachten uitwisselt. Waar emoties naar buiten komen, die u op het speelveld, in de boardroom, niet altijd kunt uiten. In de kleedkamer worden zaken gezegd die anders nooit ter sprake komen.

Ervaring leert dat er zo interessante en verrassende leerpunten ontstaan om het effectief leiderschap van de bestuurder te vergroten.

Begeleiders

Het programma staat onder begeleiding van prof. dr. Jan Moen, supervisor, Toine Grotens, moderator/ intervisor, Suzanne Brinkman, intervisor, Paul Ansems, assessment coach.

Startdatum en kosten

Het programma start in september 2019 en vindt plaats op de volgende data:

 • Donderdag 26 september en vrijdag 27 september 2019;
 • Donderdag 21 november en vrijdag 22 november 2019;
 • Donderdag 23 januari 2020;
 • Donderdag 12 maart en vrijdag 13 maart 2020.

De prijs van dit integrale programma bedraagt € 8.350,- (vrij van BTW). Dit is inclusief alle verblijfskosten, het verblijf van 3 x 2 dagen met overnachting en ontbijt, diner en lunches (€ 1.800,- locatie kosten).

Bovendien krijgt iedere deelnemer een individuele profielrapportage alsmede 360 graden feedback.

Inschrijven of vragen

Wilt u zich aanmelden of meer weten, geef dan via intervisie@onyx4people.nl uw naam en telefoonnummer op, uw functie en de organisatie waaraan u verbonden bent. Wij nemen dan contact met u op. Of bel met Suzanne Brinkman: 06 – 4825 9028 of Toine Grotens: 06-4622 5203.