TRAINING

Leergang kleur bekennen

Leergang kleur bekennen

 

In januari 2014 start de vierde groep directeuren met de leergang ” Kleur Bekennen”

Doelstelling
De leergang Kleur bekennen gaat over wat leiders succesvol maakt en ook over wat het leiden van mensen zo moeilijk maakt. De leergang beoogt het nadenken over gedrag meer expliciet te maken, onzekerheid te helpen overwinnen en bij te dragen aan effectiever leiderschap.

Doelgroep
Directeuren en managers in de gezondheidssector die vanuit hun rol als eindverantwoordelijke het verschil willen en kunnen gaan maken. Het zijn de kleurbepalers van de toekomst;

Opbouw van de bijeenkomsten
Het programma van de leergang bestaat uit een individuele intake, zes aaneensluitende twee daagse sessies met overnachting, waaronder een studiereis in Nederland. Het programma kenmerkt zich door een grote mate van interactie. Uw eigen expertise en inzichten, alsmede die van uw collega–directeuren en managers, spelen een grote rol. Op de tweede dag van de sessies staat intervisie dan ook centraal. Met een groepsgrootte van 13 deelnemers zal er ruime diversiteit zijn in casuïstiek en leerervaringen.

Bouwstenen

  • Het verkrijgen van inzicht in ontwikkelpunten in persoonlijke groei en leiderschapsstijl
  • In kaart brengen van en experimenteren met interventies bij spanningsvolle relaties
  • Studiereis ethiek en geloofwaardigheid in besturen en ondernemen
  • Intervisie voor indringende reflectie en onderling leren aan de hand van feedback vragen en geven op gedrag
  • Her programmeren van de mentale kaart en ontwikkeling van het handelingsrepertoire
  • Het boek Kleur bekennen als leidraad en inspiratiebron

Klik hier voor het maken van een telefonische afspraak om uw vragen of interesse te verkennen.

Klik hier voor de brochure.