"Iedereen hoort immers alleen datgene wat hij begrijpt"

REFERENTIES

Het Roessingh

Het Roessingh

Reacties deelnemers Het Roessingh

Drs. T. Kahraman

revalidatiearts i.o.

revalidatiecentrum Het Roessingh

"Suzanne is heel to-the-point, bewaart goed het overzicht en weet altijd de kracht van mensen naar voren te halen. Zij weet de mensen in de groep zo te leren vragen, dat iedereen zelf efficiënt leert vragen en zo problemen snel helder werden. Wat hierin centraal staat en zeer belangrijk is, is dat er altijd respectvol met mensen wordt omgegaan en zij een veilige leeromgeving weet te creëren. In twee sessies heeft ze onze assistenten groep weten om te turnen tot een hechte intervisiegroep, die nu zelfstandig functioneert. "