Hoera, 5 jaar BrinQ Training & Communicatie

Hoera, 5 jaar BrinQ Training & Communicatie

Hoera, 5 jaar BrinQ Training & Communicatie

Datum: 10-10-2013

Beste relatie,

BrinQ bestaat deze maand 5 jaar! Een mooi moment om zelf eens te reflecteren op deze periode. In mijn rol als (team) coach vraag ik dat meestal aan anderen.In deze blog lees je over mijn ervaring, successen en leerpunten.

In de afgelopen vijf jaar heb ik veel bijzondere mensen ontmoet. Tijdens trainingen, teamdagen of individuele gesprekken maak ik graag oprecht verbinding, zodat ik kan aansluiten bij wat er echt leeft. Deelnemers benoemen dat als mijn kracht, maar ik kan en wil niet anders. Verbinding en eerlijkheid zijn mijn kernwaarden gebleken.

Verder ben ik trots op de mooie trajecten die mij gegund zijn. Ik heb de afgelopen vijf jaar weinig aan acquisitie hoeven doen. Via mijn netwerk kreeg ik de opdrachten op mijn pad. In de bijlagen een paar voorbeelden met leerpunten en successen.

Jeetje, ik heb de afgelopen 5 jaar hard gewerkt en als eenpitter (zonder secretariaat) vaak in de late uurtjes nog mijn mail bijgewerkt. Toch gaf dit werk en mijn vrijheid mij erg veel energie! Door flexibiliteit en betrokkenheid van mijn man Jan Pieter, had ik ook een prima balans met mijn privé leven. In bijna alle schoolvakanties nam ik extra tijd en aandacht voor mijn twee jongens Tom (7 jr) en Joep (5 jr).

De toekomst is natuurlijk voor een deel onzeker, ook door ontwikkelingen en bezuinigingen in de zorg. Toch geloof ik dat het juist nu meer eisen aan professionals en managers worden gesteld nodig blijft om in mensen te investeren. Ook verwacht ik dat teams in de zorg (nog) meer eigenaarschap mogen voelen en managers meer op afstand sturen. Daardoor blijft teamcoaching en persoonlijke ontwikkeling nodig. Voorkomen dat ze gaan klagen, maar zelf regie pakken bijvoorbeeld. Ik hoop dat ik daar in de volgende 5 jaar met BrinQ een rol in kan blijven vervullen.

Graag bedank ik alle opdrachtgevers, samenwerkingspartners, deelnemers en anderen voor de mooie samenwerking!

Als je zelf nog eens wilt bijpraten over jouw ontwikkeling, een toekomstperspectief of een nieuwe vraag, dan kom ik graag op de koffie.

Warme groet, Suzanne Brinkman

 

Leerpunten en successen van 5 jaar BrinQ:

  • Als teamcoach heb ik verschillende afdelingen ondersteund. Elkaar meer feedback gaan geven en aanspreken op gedrag of gericht op het verbeteren van de interne communicatie. Het inspireert mij om medewerkers in hun kracht te zetten en zelf te laten nadenken over hun toekomst. Meer eigen regie pakken in plaats van klagen bleek vaak een thema.
  • Bij verschillende teamcoach trajecten was het leuk om de intern P&O adviseur of een intern projectleider actief te betrekken in het proces. Dat blijkt ook goed voor de borging, want het is frustrerend als het leerproces stopt zodra de teamcoach buiten beeld is.
  • Op directieniveau bleek dat managers meer commercieel mogen denken en handelen of een actieve rol kregen bij aanbestedingen. We hebben een training op maat ontwikkeld en iedere manager heeft een eigen extern netwerkplan gemaakt. Het was gaaf om de commerciële successen samen te vieren. Met mijn eigen commerciële drive kon ik managers motiveren om dat ook echt leuk te gaan vinden.
  • Verder heb ik veel gewerkt aan teamcoaching van managementteams in de zorg. Ik heb geleerd dat de directeur niet de enige opdrachtgever zou moeten zijn. Het werkt effectiever om alle leden van het MT in de intake fase verwachtingen en resultaten te laten benoemen. Zij mogen zelf de teamcoach selecteren en geven dan meer commitment. Om de communicatiepatronen in het MT te ontdekken was het effectief een reguliere MT vergadering te observeren. Tijdens de evaluatie bleek dat zij de vergadering zelf ook niet inspirerend of zelfs saai vonden. Daarmee is het gesprek geopend naar verbetering en vind ik het boeiend om ieder individu ook echt over het eigen aandeel te laten nadenken.
  •  In samenwerking met Jan Moen en Barry Popma heb ik in de afgelopen 5 jaar drie keer de leergang “ Kleur Bekennen” mogen begeleiden. Een leergang over reflectie op leiderschap voor directeuren in de zorg. Ik heb zelf ook veel geleerd van de inspirerende gastsprekers over macht, systeemdenken en timemanagement. Als procesbegeleider vond ik het heerlijk om de sfeer en het open leerklimaat in de groep te stimuleren. Dat werd een mooie basis voor de diepgaande intervisie sessies. Erg bijzonder om het persoonlijk leerproces van deze directeuren een jaar van zo dichtbij te volgen.
  •  In zeer uiteenlopende werkgebieden en functies heb ik intervisie groepen opgezet. Ik ben oprecht gaan geloven in de kracht van intervisie. Deelnemers geven elkaar een kritische spiegel op gedrag en krijgen meer begrip voor de dilemma’s van een ander. Ook voor artsen en professionals bleek intervisie een mooie werkvorm om meer teamgevoel te creëren.
  •  Tot slot mag ik ook de individuele coaching niet vergeten. Individuele sessies gaven mij een heerlijke afwisseling in mijn werkveld. Het geeft mij veel voldoening om een deelnemer meer inzicht te geven in eigen waarden en overtuigingen. Het geeft iemand meer keuze om het ook anders te doen. Coaching is eerst een proces in de binnenwereld, maar ik vind het wel gaaf als de effecten daarvan in de buitenwereld ook zichtbaar zijn. Ik wil graag prikkelen om vooraf heldere doelen te stellen, dat heeft alles te maken met mijn resultaatgerichtheid.