COACHING

Coaching  van professionals

Coaching van professionals

Doelgroep: communicatieadviseur in de zorg
Onderwerp: reflectie en advies op eigen functioneren in de praktijk
Groepsgrootte: maximaal 1 deelnemer (op maat)

Resultaatgebieden

  • Inzicht in het eigen functioneren als communicaieadviseur en de samenwerking met de communicatieafdeling en/of andere disciplines;
  • Extern advies over het formuleren van het interne en/of extern communicatieplan;
  • Een sterkere profilering in de adviesrol (niet alleen ondersteuning in de communicatiemiddelen, maar ook de adviesrol steviger invullen);
  • Focus en prioritering in de praktijk van de communicatie professional.

Plan van aanpak coachingstraject communictieprofessional

  1. Intakegesprek met kandidaat en Suzanne Brinkman (vrijblijvend, klik hier voor afspraak);
  2. Offerte en plan van aanpak coachingsvoorstel op maat;
  3. Driegesprek kandidaat, coach en leidinggevende. Doel is om gezamenlijk leerdoelen en communicatiedoelen aan te scherpen en te benoemen. Op basis van dit gesprek wordt het voorstel aangevuld en ter goedkeuring voorgelegd;
  4. Het traject kan bestaan uit coachingsgesprekken en kan aangevuld worden met het sessies met het management om bijvoorbeeld een eenduidige interne of externe communicatiestratgie te formuleren.