COACHING

Individuele coaching voor managers

Individuele coaching voor managers

Doelgroep: manager/ directeur of bestuurder in de zorg
Onderwerp: reflectie op eigen functioneren in de praktijk
Groepsgrootte: maximaal 1 deelnemer (op maat)

Resultaatgebieden coaching
Coaching is een leerproces dat gericht is op de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de persoonlijke effectiviteit van de kandidaat in een werksituatie, op basis van vooraf geformuleerde ontwikkelingsdoelen.
Na afloop van een coachingstraject heeft de kandidaat bijvoorbeeld:

 • Geleerd om over zijn eigen gedrag en handelen te reflecteren (geleerd om te leren). Vanuit meer rust reflecteren op wat ik doe, waarom ik dat doe en hoe ik het anders zou kunnen doen. Meer inzicht door de interne dialoog te voeren.
 • Inzicht in diepere waarden en overtuigingen van het eigen gedrag (Hoe maak ik keuzes? Waarom doe ik wat ik doe? Waarom vind ik het zo belangrijk om het voor iedereen goed te willen doen? Welke goedkeuring heb ik nodig?)
 • Meer inzicht in zijn managementstijl (Wat zijn mijn kwaliteiten en valkuilen als manager? Wat is mijn kracht? Hoe kan ik dit meer benutten? Wat zijn mijn uitdagingen en allergieën?)
 • Geëxperimenteerd met nieuw gedrag buiten de eigen comfort zone.

Mogelijke onderwerpen voor individuele coaching

 • Beeld functioneren en gedrag (omdat het beeld dat mensen van zichzelf hebben niet altijd klopt met hoe anderen hen ervaren);
 • Introspectie (omdat veel mensen zich afvragen wie ze nu echt zijn, zelfkennis, bewustwording, talenten, blokkades opheffen en overtuigingen);
 • Communicatie (omdat communicatie de basis is van elk functioneren, vragen stellen, aansluiten, doorvragen, feedback geven en ontvangen, confronteren);
 • Samenwerken (omdat we veel in teams en met groepen mensen werken, invloed, netwerken, gezamenlijkheid, draagvlak creeren, omgaan met weerstand);
 • Profileren en zichtbaarheid (omdat het woord profileren voor veel mensen een negatieve lading heeft, initiatief, jezelf als merk, presenteren, lef en passie);
 • Energie, balans en wekplezier (omdat mensen die zich vaak verantwoordelijk voelen voor meer dan waar zij verantwoordelijk voor zijn en invloed op hebben, werkdruk, balans werk-prive, stress signalen, energiebalans en eigen behoeften);
 • Organiseren en prioriteren van het werk (omdat sommigen alles belangrijk vinden en heldere prioriteiten kunnen helpen bij wat je nastreeft. Structureren, clean desk, dagritme, agendabeheer en werkdruk);
 • Toekomst en loopbaan (omdat veel mensen op een punt komen in hun loopbaan waarop ze zich afvragen of dit het is, toekomst, mogelijkheden, focus, lopbaanstap, geluk organiseren).

Plan van aanpak coachingstraject

 1. Intakegesprek met kandidaat en Suzanne Brinkman (vrijblijvend, klik hier voor afspraak);
 2. Offerte en plan van aanpak coachingsvoorstel op maat;
 3. Driegesprek kandidaat, coach en leidinggevende. Doel is om gezamenlijk leerdoelen aan te scherpen en te benoemen. Op basis van dit gesprek wordt het voorstel aangevuld en ter goedkeuring voorgelegd;
 4. Hierna volgen 5 coachingsbijeenkomsten van circa 2 uur. De coachingsgesprekken hebben een interval van minimaal 4 weken, zodat de deelnemer in de praktijk kan oefenen en ervaringen in een volgende bijeenkomst kan bespreken;
 5. De kandidaat geeft zelf tussentijds inhoudelijke terugkoppeling aan zijn direct leidinggevende over leerinzichten en veranderingen in de praktijk;
 6. Evaluatiegesprek met kandidaat, coach en direct leidinggevende. Doel is bereikte resultaten bespreken en aandachtspunten voor de toekomst benoemen;
 7. Mocht dan blijken dat aanvullende coaching nodig/wenselijk is, dan wordt een vervolg traject op maat ingericht;
 8. Circa 4 maanden na afloop van het coachingstraject wordt nog een laatste coachingssessie van 1,5 uur gepland. Doel is om samen te reflecteren op de ervaring in de praktijk en de inzichten uit de coaching verder te borgen.

Werkwijze individuele coaching

 • De coachingsgesprekken zijn vertrouwelijk. De coach zal alleen met instemming van de kandidaat een terugkoppeling geven over de inzichten;
 • De coach levert nimmer een bijdrage aan de beoordeling over het functioneren van de kandidaat. De primaire doelstelling van de coach is immers in onderling vertrouwen met de kandidaat het persoonlijk functioneren te optimaliseren;
 • Gedurende het traject kan de deelnemer eventueel zelf feedbackgesprekken in de organisatie voeren (bv met MT leden of medewerkers). Als op specifieke competenties meer duidelijkheid nodig is over het effect van eigen gedrag is dit een uitstekend middel. De coach zal dan handvatten bieden over het gericht vragen van feedback;
 • Na afloop van de coachingsgesprekken wordt de deelnemer door praktische opdrachten gestimuleerd om de inzichten daadwerkelijk in de praktijk toe te passen;
 • De coach maakt voor de kandidaat een logboek op maat. In dit logboek wordt eventueel achtergrond theorie aangeboden en is ruimte voor persoonlijke aantekeningen van de kandidaat;
 • De locatie wordt in overleg met de deelnemer bepaald.