LEIDERSCHAPS PROFIELEN

Analyse leiderschapsprofielen MT

Analyse leiderschapsprofielen MT

Doelgroep: een management team (inclusief directeur/bestuurder)
Onderwerp: samenwerking versterken / reflectie op leiderschap
Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers (in- company, op maat)

 Resultaat gebieden na een analyse van de leiderschapsprofielen:

 • Tijd maken om op eigen aanpak en MT functioneren als team te reflecteren;
 • Eigen sterke en zwakke kanten in het functioneren leren kennen (zelfinzicht);
 • Het versterken van coachend leiderschap (verbinding en relatiegericht handelen);
 • Meer inzicht in gedragsrepertoire (leiderschapsontwikkeling);
 • Collega’s verder leren kennen en vertrouwen (steun in de praktijk).

Mogelijke aanpak teamcoaching MT:

 1. Intakegesprek met bestuurder of directeur (vrijblijvendklik hier voor afspraak)
 2. Intakebijeenkomst met alle MT leden. Gezamenlijke SWOT analyse. Wat zijn sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van ons MT? Welke wensen en verwachtingen hebben deelnemers bij leiderschapsontwikkeling en teamcoaching van dit MT?
 3. Voorstel op maat, bijvoorbeeld:
 4. Uitzetten LSI vragenlijsten (360 graden feedback)
  • LSI 1 is zelfanalyse
  • LSI 2 in te vullen door 8 raters uit de directe werkomgeving
  • BrinQ heeft coördinatie van LSI lijsten en maakt eerste analyse resultaten
 5. Bijeenkomst 1 (2 dagdelen)
  • Inleiding over het lezen van de LSI profielen
  • Analyse van de eigen LSI 1 (zelfinzicht)
  • Uitreiking en analyse van de LSI 2 (blinde vlekken en verborgen krachten)
  • Bespreking en analyse van alle LSI profielen (leren van elkaar)
  • De inzichten uit de LSI profielen
  • Praktijkopdracht: vertaling van de inzichten naar persoonlijke leerdoelen en opheldering vragen bij raters in de praktijk
 6. Bijeenkomst 2 (2 dagdelen)
  • Persoonlijke presentaties van de inzichten en leerdoelen uit de LSI profielen
  • Uitwisselen van leerdoelen en reflectie op de praktijk
  • Coachend leiderschap en verbinding maken (levelen en snorkelen)
  • Toelichting intervisiemethodiek (theorie)
  • Afspraken over vervolg en praktijk