DIENSTEN

TEAM COACHING MT

TEAM COACHING MT

‘Suzanne weet een setting te creëren die iedereen uitnodigt om actief te participeren’

Het doel van teamcoaching is de samenwerking en het functioneren van het (management)team als geheel te versterken. Een traject start met een analyse waarin de wensen en verwachtingen duidelijk worden. Met inbreng van deelnemers stellen we doelen en wordt de aanpak bepaald.

Teamcoaching kan worden ingezet voor verschillende doelgroepen, een paar voorbeelden zijn:

  • Teamcoaching van een Management Team (kracht en tegenkracht in het MT beter benutten)
  • Teamcoaching van een Fysiotherapie praktijk (gezamenlijke toekomstvisie, doelen en kaders stellen, meer eigen verantwoordelijkheid)
  • Teamcoaching van een kraamafdeling in het ziekenhuis (professionele samenwerking versterken, elkaar meer aanspreken op gedrag, kwaliteit en resultaat)

 

Voorbeelden van teamcoaching uit de praktijk van BrinQ