TEAM COACHING MT

Teamcoaching van een afdeling

Teamcoaching van een afdeling

Doelgroep: een gehele afdeling in de zorg
Onderwerp: samenwerking versterken
Groepsgrootte: maximaal 80 deelnemers (in- company, op maat)

Resultaat gebieden teamcoaching afdeling:

  •  Een gezamenlijke SWOT (sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen) analyse over het functioneren van de eigen afdeling;
  •  Na de analysefase door een extern adviseur ontstaat inzicht in knelpunten en verbeterpunten en wat is nu nodig in teamcoaching?
  •  Door teamcoaching nemen de medewerkers in het team zelf meer verantwoordelijkheid in het realiseren van verbeteringen.
  • De leidende coalitie geeft aan WAT er verbeterd moet worden, zodat het team meer vrijheid krijgt om het HOE met betrokkenheid in te vullen.