TRAINING

Commercieel denken en handelen

Commercieel denken en handelen

Doelgroep: managers in de zorg
Onderwerp: eigen rol in commercieel denken en handelen
Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers (in- company, op maat)

Resultaat gebieden training commercieel denken en handelen
Na afloop van de training hebben alle deelnemers:

 • Meer bewustzijn van noodzaak resultaatverantwoordelijkheid en de eigen rol daarbij;
 • Beter inzicht in de context van het commercieel proces;
 • Meer vaardigheden om commercieel te handelen in de zorg.

Mogelijke onderwerpen:

 • De rol van de manager in het commercieel proces (het samenspel met directie en accountmanagement bevorderen, regie houden);
 • De context van commercieel denken en handelen. Dus met behoud van maatschappelijke betekenis (ontwikkelingen, noodzaak, financier is ook klant);
 • De profilering van de zorgorganisatie breed (cross selling en cross telling);
 • Het maken van een eigen netwerkplan (in plaats van externe contacten ad hoc te onderhouden, een jaarplan maken voor je eigen netwerk, met wie heb je contact?, met welk doel? Via welke strategie en met welke middelen?);
 • De do’s en don’ts in het commercieel proces (de theorie over het verkoopgesprek, de onderliggende belangen verhelderen, een correcte afsluiting);
 • Inbreng van lastige situaties in de rol van (middel)manager in het commercieel proces (bijvoorbeeld een presentatie bij een aanbesteding, een kennismakingsgesprek, een onderhandeling). Het oefenen en bespreken van deze situaties;
 • Commerciële vaardigheden en gesprekstechnieken oefenen met professioneel acteurs (open vragen stellen, luisteren, samenvatten, doorvragen, onderhandelen, de deal sluiten etc.) ;
 • Praktijkopdracht (o.a. eigen netwerkplan maken en/of commerciele acties uitzetten).

Werkwijze training commercieel denken en handelen

 1. Intakegesprek met de bestuurder of directeur (klik hier voor afspraak)
 2. Offerte op maat
 3. Voorbereidingsopdracht voor deelnemers (leerdoelen, wensen en praktijksituaties)
 4. Start training
 5. Evaluatiegesprek met opdrachtgever