TRAINING

Leiderschapontwikkeling

Leiderschapontwikkeling

Doelgroep: middenkader en hoger management in de zorg
Onderwerp: een impuls in leiderschapsontwikkeling
Groepsgrootte: maximaal 10 deelnemers (in-company, op maat)

Resultaat gebieden na training leiderschapsontwikkeling:

 • Eigen sterke en zwakke kanten in het functioneren leren kennen (zelfinzicht);
 • Tijd maken om op eigen aanpak en functioneren te reflecteren;
 • Het versterken van coachend leiderschap (verbinding en relatiegericht handelen);
 • Meer inzicht in gedragsrepertoire (leiderschapsontwikkeling en leiderschapsvaardigehden).

Mogelijke onderwerpen training leiderschapsontwikkeling:

 • Eerste inventarisatie van collectieve ontwikkelpunten;
 • Een interessant begin van de training kan gemaakt worden door een 360 graden instument (LSI) in te zetten. Er wordt dan in beeld gebracht hoe de eigen (vaak goed bedoelde) intenties zichtbaar zijn in de directe omgeving (gedrag);
 • Bespreking van de LSI profielen geeft inzicht in verborgen krachten, struikelblokken en blinde vlekken in het eigen leiderschapsgedrag;
 • Een praktijkopdracht om met de raters nader in gesprek te gaan en feedback te vragen op de persoonlijke leiderschapsstijl;
 • Reflectie op de eigen leerpunten tijdens de training en de vertaalslag maken naar gerichte acties in de praktijk;
 • Als de eigen leerpunten helder zijn, kunnen we nog doorpakken in praktische managementvaardigheden, waaronder het aanspreken van medewerkers op gedrag en resultaat, coachend leiderschap, functioneringsgesprekken voeren of slecht nieuws gesprekken.

Werkwijze training leiderschapsontwikkeling

 1. Intakegesprek met direct leidinggevende (klik hier voor afspraak)
 2. Offerte op maat
 3. Voorbereidingsopdracht voor deelnemers (leerdoelen, wensen en praktijksituaties)
 4. Start training
 5. Evaluatiegesprek met opdrachtgever