TRAINING

Train de trainer

Train de trainer

Doelgroep: professionals die interne intervisie willen begeleiden in eigen organisatie
Onderwerp: het opzetten en begeleiden van een intervisiegroep
Groepsgrootte: maximaal 6 deelnemers (in-company, op maat)

Resultaat gebieden voor begeleiders

 • Kennis over het intern opstarten van intervisie (duidelijkheid over randvoorwaarden en eigen rol als begeleider);
 • Een nieuwe intervisiegroep aan de hand van gestructuereerde intervisiemethodiek kunnen begeleiden;
 • Zij hebben vaardigheden geoefend in het coachen van de intervisiegroep.

Mogelijke onderwerpen training voor intervisie begeleiders

 • De definitie van intervisie. Wat zijn in jouw organisatie de doelen van intervisie?;
 • Het zelfstandig kunnen organiseren van de startbijeenkomst met deelnemers van een nieuwe intervisiegroep (afspraken, randvoorwaarden, voorwaarden voor succes);
 • Structuur en rollen tijdens de intervisiebijeenkomsten;
 • Vaardigheden en houdingsaspecten van deelnemers tijdens professionele intervisie;
 • Het herkennen en hanteren van leerprocessen in interviegroepen;
 • Het kunnen toepassen van een gestructureerde intervisiemethodiek;
 • Het plaatsen van interventies die het groepsleerproces bevorderen.

Werkwijze training voor begeleiders intervisie

 1. Intakegesprek met de bestuurder of directeur (klik hier voor afspraak)
 2. Offerte op maat
 3. Voorbereidingsopdracht voor deelnemers (leerdoelen, wensen en praktijksituaties)
 4. Start training
 5. Evaluatiegesprek met opdrachtgever