"Iedereen hoort immers alleen datgene wat hij begrijpt"

REFERENTIES

REFERENTIES

Prof.dr. Jan Moen
University of Tilburg

“Suzanne heeft een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen, ze is bijzonder sterk in de procesrol. Zij maakt op een adequate wijze heldere interventies met een resultaatgerichte insteek.
 “