"Iedereen hoort immers alleen datgene wat hij begrijpt"

REFERENTIES

BerneZorg, Heeswijk Dinther

BerneZorg, Heeswijk Dinther

Reacties deelnemers BerneZorg, Heeswijk Dinther

Inge Almekinders

Bestuurssecretaris

Berne Zorg

"Suzanne heeft mij ondersteund bij het schrijven van een intern- en extern communicatieplan. Zij schakelt daarbij moeiteloos van de rol van adviseur naar de rol van coach, afhankelijk van wat er op dat moment nodig is. Daarmee is het communicatieplan ook echt mijn plan geworden, passend bij hoe de communicatiefunctie in onze organisatie is geregeld.  "