"Iedereen hoort immers alleen datgene wat hij begrijpt"

REFERENTIES

Huisartsenposten Amsterdam

Huisartsenposten Amsterdam

Reacties deelnemers Huisartsenposten Amsterdam

Gerben Welling

Bestuurder

Huisartsenposten Amsterdam

"Suzanne heeft vele jaren onze intervisie groep begeleidt. Met warmte en scherpte was iedere dag leerzaam, nuttig en verrijkend. Altijd aandacht voor de mens en de nazorg. Intervisie was een dag om naar uit te kijken."