"Iedereen hoort immers alleen datgene wat hij begrijpt"

REFERENTIES

St. huisartsenposten West Brabant

St. huisartsenposten West Brabant

Reacties deelnemers St. huisartsenposten West Brabant

Peter Aben

directeur/bestuurder

St. huisartsenposten West Brabant

"Suzanne geeft ruimte aan de deelnemers zodat zij zichzelf kunnen zijn. Dat doet ze binnen een voor een ieder duidelijk kader en structuur. Zij draagt actief bij aan het helder krijgen van de kernvraag en geeft op opbouwende wijze feedback. Door haar werkwijze geeft ze de intervisie de noodzakelijke diepgang "