"Iedereen hoort immers alleen datgene wat hij begrijpt"

REFERENTIES

Ipse De Bruggen

Ipse De Bruggen

Reacties deelnemers Ipse De Bruggen

Jan van Hoek

Voorzitter Raad van Bestuur

Ipse De Bruggen

"Suzanne heeft gedurende twee jaar onze intervisiegroep begeleidt volgens een heldere en vooraf besproken methodiek. Dit is niet alleen ondersteunend geweest, maar heeft ons ook verder gebracht dan we op eigen kracht zouden zijn gekomen. Dit doet Suzanne op een plezierige en persoonlijke wijze, waarbij ook ruimte is om andere methoden of technieken in te zetten."