"Iedereen hoort immers alleen datgene wat hij begrijpt"

REFERENTIES

Prezzent

Prezzent

Reacties deelnemers Prezzent

Jan De Kreij

directeur/bestuurder

Prezzent

"Suzanne weet snel de vraagstelling helder te krijgen. Door haar enorme enthousiasme kan ze snel verbinding met mensen leggen. Ze sluit daarbij nauw aan bij de mensen zelf, maar weet ze ook makkelijk tot zelfreflectie te brengen. Stimuleert de teamvorming. Ook beleidsmatig kan ze heel makkelijk de vertaling maken. Is zeer integer en betrouwbaar. "