"Iedereen hoort immers alleen datgene wat hij begrijpt"

REFERENTIES

SGU

SGU

Reacties deelnemers SGU

Frans van Eck

Directeur-bestuurder

Stichting Gezondheidscentra Utrecht

"Sinds voorjaar 2018 neem ik deel aan een intervisiegroep voor bestuurders in de zorg. De groep wordt (be)geleid door Suzanne. Naast de inbreng en bereidheid van de deelnemers is het in zo’n groep erg belangrijk dat het doel - leren voor jezelf en energie houden in het werk - in de gaten gehouden blijft worden. Suzanne doet dat als geen ander. Soms gewoon volgend, soms directief vragend, maar altijd met glimlach vol respect voor de deelnemer. Mede daardoor heeft de intervisie meerwaarde voor mijn werk in de dagelijkse praktijk."